Deposito: Meer rente op je spaargeld

Deposito: Meer rente op je spaargeld

Nu de spaarrentes in Nederland de 0% naderen, loont het steeds minder om je vermogen op een spaarrekening te laten staan. Je kunt natuurlijk gaan beleggen in aandelen en obligaties, maar daar zit een groter risico aan vast; je kunt een deel van je spaargeld verliezen op de beurs.

Er zijn gelukkig nog een aantal banken waarbij je nog wel een beetje rente kunt krijgen, als je je geld voor een bepaalde periode vastzet. Dit spaarproduct heet een deposito.

Bij de grootbanken krijg je ook op deposito’s weinig rente. Bij banken als NIBC Direct, LeasePlan Bank en Yapi Kredi kun je echter nog altijd tot ongeveer 1% per jaar ontvangen. Hiermee is het een aantrekkelijk alternatief voor sparen.

Het is ook mogelijk een deposito in het buitenland te openen, voor een nog iets hogere rente.

Wat is een deposito?

Een deposito is een spaarrekening waarop het ingelegde bedrag voor een specifieke, vooraf afgesproken periode vastgezet wordt. Tijdens deze periode is het (uitzonderingen daargelaten) niet toegestaan om het geld in het deposito op te nemen.

De rente wordt meestal jaarlijks uitgekeerd, en aan het einde van de termijn valt het inlegbedrag in zijn geheel vrij.

Op een deposito krijg je meestal een hogere rente dan op een gewone spaarrekening. De rente is afhankelijk van de termijn van het deposito; als je je geld langer vastzet krijg je een hogere rente. Deposito’s zijn verkrijgbaar met termijnen van een enkele maanden, tot wel 20 jaar.

Aangezien de rente voor de gehele termijn vast staat, ben je al bij het afsluiten verzekerd van een bepaalde renteopbrengst. Op dit moment is de maximale rente voor een 5-jarige deposito ongeveer 1% per jaar.

De deposito’s die je bij een Nederlandse bank met bankvergunning afsluit, vallen volledig onder het depositogarantiestelsel. Mocht een bank failliet gaan, dan is je spaargeld tot € 100.000 per bank beschermd. Hiermee zijn deposito’s even veilig als spaargeld bij de bank.

Een depositoladder opbouwen

Om van de hoogst mogelijke rente op een deposito te kunnen profiteren, zonder je gehele vermogen in één 5-jaars deposito vast te zetten, kun je er voor kiezen gebruik te maken van een zogenaamde depositoladder.

Zo werkt een depositoladder:

Je splitst je totale inleg in vijf gelijke delen, en koopt hiervan één 1-jaars, één 2-jaars, één 3-jaars, één 4-jaars en één 5-jaars deposito. Het 5-jaars deposito heeft de hoogste rente, de 1-jaars levert het minst op.

Na een jaar valt het bedrag van je 1-jaars deposito vrij. Hiermee koop je direct weer een nieuwe 5-jaars deposito. De andere deposito’s zijn nu ook allemaal een jaartje dichter bij de einddatum van hun termijn, dus je hebt nu weer elk jaar één deposito die zal vrijvallen.

Herhaal ditzelfde proces in de volgende drie jaar. Daarna is je depositoladder geoptimaliseerd: ieder jaar valt er een vijfde deel van het totaalbedrag vrij, en je volledige ladder bestaat nu uit 5-jaars deposito’s (met een resterende looptijd van 1, 2, 3, 4 en 5 jaar) met de hoogst mogelijke rente.

Let wel op: dit is een strategie voor de lange termijn. Pas na 5 jaar profiteer je maximaal van een depositoladder.

Deposito’s in je beleggingsplan opnemen

Deposito’s kunnen in een persoonlijk beleggingsplan als vastrentende waarden worden gebruikt, en dus (een deel van) je obligaties vervangen. Dit zou je echter alleen moeten doen wanneer deposito’s méér rente opleveren dan de verwachte opbrengst van obligaties over dezelfde periode.

Op het moment van schrijven heeft het de Euro Government Bond Index (een indexfonds met daarin Europese staatsobligaties) een verwacht rendement van 0,2% per jaar en de gemiddelde looptijd is ongeveer 9,5 jaar.

Aangezien deposito’s je momenteel 1% opleveren bij een looptijd van 5 jaar, is het zeker het overwegen waard om over te stappen.

Ik heb dit zelf inmiddels ook gedaan. In dit artikel lees je meer over mijn eigen beleggingen.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *