Vermogensrendementsheffing: hoe werkt het?

Vermogensrendementsheffing: hoe werkt het?

Voor het bereiken van financiële onafhankelijkheid is het opbouwen van vermogen cruciaal. Er zijn echter twee factoren die een gevaar vormen voor je vermogen: inflatie en de vermogensrendementsheffing.

Deze laatste heeft een aanzienlijk negatief effect op de jaarlijkse groei van je vermogen. Het is daarom belangrijk om goed te begrijpen wat de vermogensrendementheffing precies is, hoeveel invloed deze heeft en hoe je het zo laag mogelijk kunt houden.

Wat is vermogensrendementsheffing?

De vermogensrendementsheffing (VRH) is een jaarlijkse belasting op het rendement dat je haalt uit je vermogen. In de praktijk kan de VRH echter ook worden gezien als een directe belasting op vermogen.

De belastingdienst berekent de vermogensrendementsheffing namelijk niet over het werkelijk behaalde rendement, maar over een fictief rendement dat voor iedereen in Nederland hetzelfde is. Het maakt dus niet uit hoeveel rendement je werkelijk behaald hebt: je betaalt altijd de standaardtarieven.

Het fictieve rendement in 2019 bestaat uit twee delen:

 • 0,13% rente op spaargeld
 • 5,60% rendement op beleggingen

De belastingdienst gaat er daarnaast – niet geheel onterecht – vanuit dat mensen met een groter vermogen relatief meer beleggen.

In 2019 gaat de belastingdienst uit van de volgende situaties:

 • Tot € 71.650 belegt men 33% van het vermogen
 • Van € 71.650 tot € 989.736 belegt men 79%
 • Boven de € 989.736 belegt men 100%

Het overige gedeelte van het vermogen (respectievelijk 67%, 21% en 0%) wordt door de belastingdienst gezien als spaargeld met het lagere fictieve rendement van 0,13%.

Voor het berekenen van de vermogensrendementsheffing wordt ieder jaar op 1 januari gepeild hoeveel vermogen je hebt. Het is dus voor de belastingaangifte van 2019 alleen van belang hoeveel geld je op 1 januari 2019 op je bankrekening(en) had staan.

Vrijstelling

Er bestaat een vrijstelling op de vermogensrendementsheffing. Over het eerste gedeelte van je opgebouwde vermogen wordt géén fictief rendement gerekend, en dus ook geen belasting geheven.

In 2019 bedraagt de vrijstelling € 30.360 per persoon. Wanneer je een gezamenlijke aangifte met een fiscaal partner doet, bedraagt de totale vrijstelling € 60.720.

Hoeveel betaal je in 2019?

De vermogensrendementsheffing bedraagt 30% van het fictief behaalde rendement. Dit komt in praktijk neer op het volgende tarieven:

 • 0% tot een vermogen van € 30.360 (vrijstelling)
 • 0,58% op het vermogen van € 30.360 tot € 102.010
 • 1,34% op het vermogen van € 102.010 tot € 1.020.096
 • 1,68% op het vermogen boven de € 1.020.096

Voor het berekenen van de heffing in jouw specifieke situatie verwijs ik je graag naar deze handige calculator van berekenhet.nl.

Voorbeelden van de geheven vermogensrendementsheffing:

 • € 25.000 vermogen: € 0 per jaar
 • € 50.000 vermogen: € 114 per jaar
 • € 100.000 vermogen: € 404 per jaar
 • € 500.000 vermogen: € 5.730 per jaar
 • € 1.000.000 vermogen: € 12.407 per jaar
 • € 5.000.000 vermogen: € 79.538 per jaar

Zoals je ziet loopt de geheven belasting voor grotere vermogens snel op. Met een vermogen tot ongeveer één ton heb je er weinig last van dankzij het lagere tarief en de vrijstelling, maar hierboven is de vermogensrendementsheffing een belangrijke factor om rekening mee te houden op je weg richting financiële onafhankelijkheid.

Veranderingen in de toekomst

Omdat het huidige systeem, dat rekent met fictieve rendementen, door vrijwel iedereen als oneerlijk wordt ervaren, wordt er door de politiek al enkele jaren gebroed op veranderingen rondom de vermogensrendementsheffing.

Uiteindelijk wil de regering toewerken naar een systeem waarbij wordt gekeken naar de werkelijk behaalde rendementen. Het Ministerie van Financiën heeft echter al aangegeven dat dit zeker niet voor 2022 gaat lukken.

In de tussentijd wordt jaarlijks gekeken of het fictieve rendement actueler en realistischer kan. Daarnaast wordt een verhoging van de vrijstelling overwogen.

Besparen op de vermogensrendementsheffing

Het is mogelijk om je belastbare vermogen, en daarmee de hoogte van de jaarlijkse vermogensrendementsheffing, te verlagen met enkele slimme trucjes. Het besparen op deze belasting verdient echter zijn eigen artikel. Lees daarom verder bij: Besparen op de vermogensrendementsheffing.

Deel dit artikel:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *