Alternatieve beleggingen: Groene beleggingsfondsen

Alternatieve beleggingen: Groene beleggingsfondsen

Om financieel onafhankelijk te worden hoef je geen ingewikkelde beleggingen te hebben. Een simpel wereldwijd gespreid indexfonds, eventueel in combinatie met een obligatiefonds, volstaat. Mocht je echter je beleggingsrisico verder willen spreiden, dan zijn er een aantal alternatieve beleggingen die zeker de moeite waard kunnen zijn. Vandaag een veelbelovende kandidaat voor in je portefeuille: Groene beleggingsfondsen.

Wat zijn groene beleggingsfondsen?

Groene beleggingsfondsen financieren milieuprojecten. Ze verstrekken leningen aan bedrijven die zich bezighouden met bijvoorbeeld duurzame energie, natuurbeheer, biologische langbouw en duurzaam bouwen.

De leningen die door een groen beleggingsfonds worden verstrekt hebben een vaak lagere rente dan een normale, niet-groene lening. Daardoor is de opbrengst, of rendement, van een groen beleggingsfonds ook lager. Dit wordt echter gecompenseerd met een belastingvoordeel.

Belastingvoordeel

De regering probeert het investeren in groene fondsen aantrekkelijk te maken met speciale regelingen voor beleggers.

Wanneer het door jou gekochte groenfonds voldoet aan de regels van de belastingdienst krijg je:

 • Een vrijstelling van vermogensrendementsheffing over het ingelegde bedrag
 • Een extra heffingskorting van 0,7% over het ingelegde bedrag

Om je totale belastingvoordeel te berekenen tel je de 0,7% heffingskorting op bij de vrijstelling op de vermogensrendementsheffing. De vermogensrendementsheffing is in 2019:

 • 0,00% bij een vermogen tot € 30.360
 • 0,58% bij een vermogen van € 30.360 – € 102.010
 • 1,34% bij een vermogen van € 102.010 – € 1.020.096
 • 1,68% bij een vermogen boven de € 1.020.096

Met de heffingskorting erbij krijg je dus 0,7% tot 2,38% belastingvoordeel per jaar, afhankelijk van je vermogen.

Hier vind je de lijst met groene beleggingen die vrijstelling krijgen. De beleggingsfondsen die voor particuliere beleggers het makkelijkst verkrijgbaar zijn:

 • ASN Groenprojectenfonds
 • Triodos Groenfonds

Er zit een maximum aan de vrijstelling die je met groene beleggingsfondsen kunt krijgen. In 2019 is dit € 58.540. Voor een beleggend koppel (fiscaal partners) kun je deze vrijsteling verdubbelen.

Prestaties

Het koersverloop van groene beleggingsfondsen is meestal zeer stabiel. Hieronder zie je de koers van het Triodos Groenfonds over de laatste 20 jaar:

Prestaties Triodos Groenfonds (20 jaar). Bron: Triodos

Met het lage risico van groene beleggingsfondsen hoef je ook niet op spectaculaire rendementen te rekenen. Over de afgelopen 10 jaar heeft dit type fondsen een gemiddeld rendement van 1,5% behaald. Dit is inclusief de kosten van het fonds, maar exclusief het eerdergenoemde belastingvoordeel, dat kan oplopen tot een extra 2,38% per jaar.

Risico’s

Er zijn drie risico’s om rekening mee te houden wanneer je belegt in groene beleggingsfondsen, waarvan vooral de eerste een relatief grote invloed kan hebben op de koers:

 • De fiscale status van het fonds kan wijzigen: De regering kan besluiten groen beleggen niet langer te stimuleren, of het aangekochte groenfonds kan van de lijst met fiscaal voordelige fondsen worden verwijderd wanneer het niet aan de verplichtingen voldoet.
 • Renterisico: Een groen beleggingsfonds is gevoelig voor renteveranderingen. Dit wel in mindere mate dan bij obligatiefondsen het geval is.
 • Kredietrisico: Het risico bestaat dat door het groene beleggingsfonds verstrekte leningen niet (volledig) worden terugbetaald.

Kosten

De jaarlijkse kosten voor het beheer van groene beleggingsfondsen zijn redelijk hoog, vooral wanneer je het vergelijkt met de simpele indexfondsen die we normaal aanraden. Het Triodos Groenfonds rekent jaarlijks 0,92% van het belegde vermogen, en voor het ASN Groenprojectenfonds betaal je zelfs 1,00%.

Waar koop je groene beleggingsfondsen?

De fondsen kunnen worden aangekocht via een rekening bij Triodos of ASN bank. Houd er dan echter wel rekening mee dat er extra servicekosten voor het aanhouden van een rekening kunnen worden gerekend.

De groene beleggingsfondsen worden echter ook gewoon op de beurs verhandeld. Het kan dus voordeliger zijn deze aan te kopen via je eigen bank of broker.

Gesloten?

Het kan voorkomen dat het Triodos Groenfonds of het ASN Groenprojectenfonds tijdelijk niet te koop is. Het fonds kan namelijk gesloten worden omdat het te veel kapitaal heeft verzameld, en niet genoeg groene projecten kan vinden om in te investeren. Om aan de regeltjes van de belastingdienst te voldoen moet het fonds altijd minimaal 70% van zijn vermogen in groene beleggingen hebben.

Het sluiten van het fonds komt vaak voor aan het einde van het jaar, omdat veel beleggers dan nog even snel willen profiteren van het belastingvoordeel van groene beleggingsfondsen. De peildatum voor de vermogensrendementsheffing is namelijk ieder jaar op 1 januari.

Deel dit artikel:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *