Valutarisico afdekken: verstandig of niet?

Valutarisico afdekken: verstandig of niet?

Is valutarisico afdekken een verstandige zet om meer rendement te behalen op je beleggingen? In dit artikel zal ik uitleggen wat het afdekken van valutarisico, ook wel hedging genoemd, precies inhoudt en wat het effect ervan is op de lange en korte termijn.

Daarnaast kijken we of het in jouw geval verstandig is om je aandelen of obligaties te hedgen.

Wat houdt valutarisico afdekken in?

Het afdekken van valutarisico wordt gedaan om te voorkomen dat schommelingen in wisselkoersen effect hebben op de koers van aandelen.

Wanneer je een aandeel bezit dat genoteerd is in Amerikaanse Dollars (USD), zal een 5% daling van de USD ten opzichte van de Euro ervoor zorgen dat je aandeel (in Euro’s) 5% minder waard wordt, zónder dat de koers van het aandeel (in USD) zelf beweegt.

Koop je een wereldwijd gespreid indexfonds, dan is slechts één op de tien aandelen genoteerd in onze eigen Euro. Het overgrote gedeelte van de beleggingen is daarmee blootgesteld aan het effect van wisselkoersen, die jaarlijks zo 10% of meer kunnen bewegen.

Om dit extra risico te vermijden kun je een hedged-variant van sommige beleggingsfondsen kopen, waarbij het valutarisico is afgedekt naar de Euro. Valutaschommelingen hebben dan een veel kleinere invloed op de koers van het fonds.

Voor het afdekken van valutarisico worden wel kosten in rekening gebracht, maar die zijn meestal klein. Gemiddeld kost het ongeveer 0.20% op jaarbasis.

Het effect van hedging op de lange termijn

Aangezien we er van uit gaan dat je belegt voor de lange termijn – in veel gevallen de rest van je leven – is het verstandig te kijken naar het effect van valutaschommelingen op de lange termijn. Levert het afdekken van valutarisico je meer of minder rendement op?

Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat de invloed van wisselkoersen op je beleggingsportefeuille op de zeer lange termijn verwaarloosbaar zijn.

Op de bovenstaande grafiek uit een onderzoek van Vanguard kun je zien dat wisselkoersen op de korte termijn flink op en neer bewegen, en daarmee een invloed op beleggingen hebben tussen de +10% en de -10%. Op de lange termijn blijven de valutaschommelingen echter rond het break-even punt.

Je ziet wel dat het afdekken van valutarisico (blauwe lijn) de rit een stuk stabieler kan maken.

Valutarisico afdekken: aandelen

De schommelingen in wisselkoersen kunnen op korte termijn een flink positief óf negatief effect hebben op de koers van je aandelen. Op de lange termijn is het echter verwaarloosbaar ten opzichte de waardestijging van je aandelen zelf.

De extra kosten die hedging met zich meebrengen (ongeveer 0.20% per jaar) zorgen ervoor dat de verwachte opbrengst van het valuta afdekken op de lange termijn zelfs een klein beetje negatief is.

Wanneer je in aandelen belegt om financieel onafhankelijk te worden, en van plan bent dat voor de rest van je leven te doen, is het daarom niet echt nodig om het valutarisico af te dekken. Als je meer stabiliteit wenst voor korte termijn beleggingen, wanneer je bijvoorbeeld binnen 10 jaar iets wilt kopen met het belegde geld, kun je het wel overwegen.

Valutarisico afdekken: obligaties

Net zoals voor aandelen, geldt ook voor obligaties dat het valutarisico afdekken op de lange termijn een verwaarloosbaar (of klein negatief) effect heeft op het te verwachten rendement. Je zou dus denken dat hedging voor obligaties ook onnodig is.

Er is echter een maar…

Als lange termijnbelegger houd je obligaties aan voor stabiliteit in de portefeuille. Het is een soort anker dat het schip stabiel houdt terwijl de koersen van aandelen op en neer stampen.

Dan wil je eigenlijk liever niet dat je obligaties, die normaal gesproken misschien een paar procent per jaar bewegen, dankzij veranderende wisselkoersen ineens met 10% op en neer schieten.

Op de stabielere obligaties is het effect van wisselkoersen relatief gezien véél groter dan op aandelen.

Ik zou daarom altijd aanraden om te kiezen voor een obligatiefonds dat bestaat uit alleen Europese obligaties, of uit wereldwijde obligaties waarbij het valutarisico is afgedekt naar de Euro.

Meer rendement op afgedekte obligaties buiten de EU?

Omdat de rente op Europese staatsobligaties het absolute nulpunt bereikt heeft, zie je steeds meer beleggers die watertandend kijken obligaties buiten de EU, die nog wel een hogere rente bieden.

Zo zie ik de laatste tijd veel mensen die kiezen voor Amerikaanse staatsobligaties, die nog boven de 2% couponrente bieden, en deze hedgen naar de Euro om het valutarisico af te dekken.

Dit heeft helaas weinig zin.

Het afdekken van valutarisico heeft namelijk als bijkomend effect dat het werkelijk behaalde rendement op niet-Europese staatsobligaties (bijvoorbeeld die uit Amerika) op termijn hetzelfde wordt als het rendement op Europese staatsobligaties.

Ook al is de geboden rente in de VS meer dan 2%: als je deze obligaties afdekt naar de Euro zal je rendement niet ver boven of onder de huidige Europese rente van 0% uitkomen.

Op de onderstaande grafiek zie je dat het effect van hedging (lichtblauw) het totale rendement van internationale obligaties (oranje) ongeveer gelijktrekt met het rendement op lokale obligaties (groen).

Als je meer wilt weten over het hoe en waarom van dit effect, verwijs ik je naar het eerdergenoemde rapport van Vanguard. Op pagina 6 wordt het effect van hedging op internationale obligaties uitgelegd.

Deel dit artikel:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *